A A A

Diagnosis:

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Ψηφιακή έκδοση

Μάθετε περισσότερα με αυτήν την ψηφιακή έκδοση PDF.
Πατήστε εδώ.
Πατήστε εδώ για πληροφορίες πληροφορικού συστήματος Μονάδων Τεχνητού Νεφρού.

Το Diagnosis είναι το πληροφοριακό σύστημα το οποίο μπορεί να καλύψει απόλυτα τη λειτουργία διαγνωστικών κέντρων κάθε μεγέθους. Ο σχεδιασμός του απλουστεύει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις παρεχόμενες διοικητικές και ιατρικές υπηρεσίες του κέντρου. Είναι ένα σύστημα προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα το οποίο καλύπτει πλήρως την ελληνική νομοθεσία είτε αυτό αφορά στην ασφάλεια των δεδομένων είτε στην φορολογική νομοθεσία.

Η Data Design παρακολουθώντας από κοντά όλες τις εξελίξεις στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα προσαρμόζει συνεχώς το Diagnosis στις νέες απαιτήσεις.
Από τη καταχώρηση μιας απλής επίσκεψης ή ενός ραντεβού μέχρι τη διαδικασία των υποβολών των δαπανών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι σε θέση να καλύψει κάθε πιθανή ανάγκη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τι προσφέρει το Diagnosis

Υποδοχή ασθενών

Το Diagnosis οργανώνει με τον καλύτερο τρόπο όλη τη διαδικασία της υποδοχής. Διαθέτει ένα λειτουργικό τρόπο γρήγορης επιλογής και καταχώρησης εξετάσεων, συνεδριών, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. Ανάλογα με τις εξετάσεις ενημερώνει κατάλληλα τον χειριστή και τους ασθενείς για σειρά θεμάτων, όπως τον χρόνο παράδοσης των αποτελεσμάτων, τη σειρά προτεραιότητας, τα εξεταστήρια στα οποία θα πρέπει να κινηθεί, τα παραπεμπτικά τα οποία θα πρέπει να φέρει. Τυπώνει ετικέτες με barcode για τα δείγματα που παραλαμβάνει η γραμματεία και τέλος, τιμολογεί αυτόματα τον πελάτη ανάλογα με τον ασφαλιστικό του φορέα, εκμηδενίζοντας τη πιθανότητα λάθους.

Αποτελέσματα εξετάσεων

Το Diagnosis υποστηρίζει κάθε τύπο εξετάσεων: εργαστηριακές (in vitro) και απεικονιστικές (in vivo). Εκτυπώνει αποτελέσματα είτε ανά ασθενή είτε συγκεντρωτικά. Στα αποτελέσματα μπορούν να προστεθούν φωτογραφίες αλλά και σχεδιαγράμματα. Για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πρότυπα (templates) του Word. Μπορεί να στείλει αποτελέσματα με email ακόμα και στον αποστέλλοντα ιατρό. Παρακολουθεί ολόκληρο το ιστορικό του ασθενή και παρουσιάζει την πορεία των αποτελεσμάτων. Τέλος, το Diagnosis καταγράφει ακόμη και την παράδοση των αποτελεσμάτων ενημερώνοντας τους χειριστές για τυχόν οικονομικές ή άλλης μορφής εκκρεμότητες.

Ραντεβού

Το Diagnosis διαθέτει πλήρες υποσύστημα καταχώρησης ραντεβού. Κάθε εξεταστήριο μπορεί να παραμετροποιηθεί ξεχωριστά καθορίζοντας πλήρως το ωράριο λειτουργίας του και την διάρκεια του κάθε ραντεβού. Στο ραντεβού ο χειριστής μπορεί να ορίσει ακόμη και τις εξετάσεις που πρόκειται να κάνει ο ασθενής ενώ αυτόματα ενημερώνει για την αξία τους, αλλά και την προετοιμασία που τυχόν απαιτείται. Κατά την προσέλευση του ασθενή ο χειριστής μπορεί να δημιουργήσει την νέα επίσκεψη αυτόματα από την οθόνη του ραντεβού. Παράλληλα γίνεται στατιστική επεξεργασία των ραντεβού για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για ακυρώσεις ραντεβού, μεταθέσεις, κλπ.

Τιμολόγηση & υποβολές ασφαλιστικών ταμείων

Η τιμολόγηση και οι υποβολές στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μια πολύ κρίσιμη διαδικασία για κάθε διαγνωστικό κέντρο. Από τη στιγμή μάλιστα που σε πολλά ταμεία, όπως ο ΕΟΠΥΥ, αυτή γίνεται ηλεκτρονικά σημαίνει διπλό κόπο καταχώρησης για τους χειριστές. Το Diagnosis όμως έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με έναν πρωτοποριακό τρόπο: από την απλή καταχώρηση του παραπεμπτικού την ώρα της επίσκεψης, δημιουργεί αυτόματα στο τέλος κάθε μήνα ηλεκτρονική κατάσταση την οποία αποστέλλετε ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΥΥ, ενώ ταυτόχρονα τιμολογεί τον φορέα λαμβάνοντας υπ’ όψη πλαφόν, εκπτώσεις, κλπ.

Στατιστικά στοιχεία-αναφορές

Το Diagnosis είναι σε θέση να διαχειριστεί κάθε δεδομένο που διαθέτει ως στατιστικό στοιχείο για την εξαγωγή διαφόρων συμπερασμάτων. Διαθέτει ήδη μια μεγάλη ποικιλία έτοιμων αναφορών και γραφημάτων για την ανάλυση εσόδων, την ανάλυση επισκέψεων, τον αριθμό των εξετάσεων, τους παραπέμποντες ιατρούς, κλπ. Πολλές από αυτές μπορούν να εξαχθούν για περεταίρω επεξεργασία και στο EXCEL. Βέβαια, πολύ εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν και νέες αναφορές με βάση τις απαιτήσεις του κέντρου.

Οργάνωση του ιατρικού κέντρου

Το Diagnosis δεν θα ήταν πλήρες εάν, εκτός από ένα σύγχρονο ιατρικό πληροφοριακό σύστημα, δεν υποστήριζε και τη γενικότερη λειτουργία ενός ιατρικού κέντρου. Έτσι αποτελεί το «δεξί χέρι» κάθε χειριστή αφού μπορεί να λειτουργήσει και ως ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ατζέντα, υποστηρίζοντας ηλεκτρονικά μηνύματα και υπενθυμίσεις, λίστες εργασιών, εκκρεμότητες, κλπ.

Διασυνδεσιμότητα

Το Diagnosis όπως κάθε σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει πολλαπλούς τρόπους διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα και συσκευές. Υποστηρίζονται διάφορα πρωτόκολλα όπως το HL7, ASTM, DICOM, κλπ.

Παραδείγματα διασύνδεσης:

  • Με αναλυτές (Diagnosis LIS)
  • Με συστήματα PACS
  • Με ιατρικά απεικονιστικά μηχανήματα όπως υπερήχους, ενδοσκόπια κλπ.
  • Με φορολογικούς μηχανισμούς
  • Με άλλα ERP για γενική λογιστική
  • Με τηλεφωνικά κέντρα
Το Diagnosis ίσως είναι το μοναδικό πληροφοριακό σύστημα στην Ελλάδα το οποίο υποστηρίζει εγγενώς πολλαπλά διαγνωστικά κέντρα σε πολλαπλά διοικητικά σχήματα εταιριών και ομίλων σε πραγματικό χρόνο!

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας , ή καλέστε για πληροφορίες.